Cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki typu Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dla plików cookies.

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.overcomputers.pl , prowadzony jest przez firmę OVER COMPUTERS S.C., z siedzibą w Krakowie, ul. Konecznego 6/5U, 31-216 Kraków.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.overcomputers.pl , służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów z naszej oferty handlowej, sprzedawanych również w sklepie stacjonarnym położonym w Krakowie, za pośrednictwem dostępu internetowego.

Sklep internetowy www.overcomputers.pl, służy również do dokonywania zakupów wybranych artykułów, których dostępność w sklepie stacjonarnym jest ograniczona.

Zakupy w sklepie internetowym www.overcomputers.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności, wysyłki i przesłanie formularza zamówienia.

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Przyjęcie przez sklep internetowy www.overcomputers.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą emailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego . Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika obsługi sklepu..

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego potwierdzenia, dokonywanego za pośrednictwem pracownika obsługi sklepu internetowego www.overcomputers.pl .

Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

Sklep internetowy www.overcomputers.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

Zamówienie złożone w godzinach pracy obsługi sklepu, będą rozpatrywane niezwłocznie po ich wpłynięciu z zachowaniem kolejności ich składania.

Zamówienia złożone w dni robocze, ale poza godzinami pracy obsługi sklepu, rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w najbliższych godzinach pracy obsługi sklepu.

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Firma Over Computers s.c. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

Zamówienia będą odrzucane również gdy:

- we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

- przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

Zamówienia w sklepie internetowym www.overcomputers.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego www.overcomputers.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ceny podawane w sklepie internetowym www.overcomputers.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Over Computers zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

Over Computers prowadząca sklep internetowy, wystawia Nabywcom dokument sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty w sklepie firmowym w Krakowie przy ul. Konecznego 6/5U,

b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

c. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Obsługa sklepu www.overcomputers.pl będzie starać się o rozpatrzenie złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych, od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia, przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie, z zastrzeżeniem pkt 2.7

Jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

W szczególnych przypadkach, gdy towar jest sprowadzany na indywidualne zamówienie Kupującego lub też konfigurowany indywidualnie na życzenie Kupującego, obsługa sklepu może wymagać dokonania częściowej lub całościowej wpłaty na usługę lub towar, przed zrealizowaniem zamówienia.

Gdy zostaje wybrana forma płatności: przelewem na konto lub kartą, przy równoczesnym wyborze wysyłki towaru bezpośrednio do Klienta, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Over Computers wpłyną odpowiednie środki.

Płatności przelewem lub kartą należy dokonywać na wskazane konto (zakładka w menu „o nas”) po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia od obsługi sklepu internetowego www.overcomputers.pl .

Odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Konecznego 6/5U, można dokonywać po uzyskaniu potwierdzenia rozpatrzenia zamówienia oraz otrzymaniu informacji o dostępności towaru do odbioru zamówionego w lokalnym magazynie sklepu w Krakowie przy ul. Konecznego 6/5U

Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

- sprawdzeniu przez obsługę sklepu www.overcomputers.pl kompletności wysłanych danych,

- skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia, nie można go już modyfikować.

W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający powinien wraz z pracownikiem firmy doręczającej spisać protokół niezgodności lub uszkodzenia przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić obsługę sklepu www.overcomputers.pl telefonicznie tel. 12 632 04 37  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres overcomputers@overcomputers.com.pl

Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego w sklepie zamówionego i zapłaconego wcześniej towaru (przelewem, przekazem lub kartą płatniczą) jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

Przewidywany koszt dostawy zostaje określony w formularzu zamówienia na stronie www.overcomputers.pl podczas składania zamówienia.

Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

Czas dostawy jest zależny od dostępności zamawianego artykułu w magazynie, czasu jego dostawy z magazynu zewn., czasu i terminu złożenia i potwierdzenia zamówienia oraz czasu jego dostarczenia przez firmę doręczającą.

Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były potwierdzane i realizowane w jak najszybszym terminie.

Informację o czasie realizacji zamówienia uzyskuje Kupujący w procesie potwierdzania zamówienia.

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem strony internetowej www.overcomputers.pl , pomiędzy klientem, a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres e-mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

W razie częściowej kompletacji zamówienia, czyli w sytuacji kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne, Klient otrzymuje wiadomość z informacją, o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 3 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub kiedy może być dostępna do odebrania w sklepie Over Computers w Krakowie.

W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, Kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu Over Computers w Krakowie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu oraz ważną kartę gwarancyjną.

W przypadku uszkodzeń powstałych w podczas dostawy, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności i z udziałem pracownika firmy doręczającej. Bez dołączenia takiego protokołu, nie ma możliwości reklamowania towaru z powodu uszkodzeń powstałych w czasie transportu i dostawy.

Zgłaszana reklamacja powinna zawierać opis okoliczności powstania i opis wady towaru.

Formularz zgłoszenia reklamacji niesprawnego sprzętu jest do pobrania w menu w zakładce „Pobierz”.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu niedostępności towaru) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep reklamowanego produktu.

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego do sprzedawcy ponosi Kupujący.

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

Wzór „oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” jest do pobrania w menu w zakładce „Pobierz”.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię ochronną) lub plomby zabezpieczające towar.

Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Over Computers na wskazane przez Zamawiającego konto.

OCHRONA DANYCH

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego, przez obsługę sklepu Over Computers (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane, ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są one konieczne wyłącznie w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie upoważniona obsługa sklepu internetowego www.overcomputers.pl

Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres overcomputers@overcomputers.com.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma Over Computers zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

- przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Over Computers chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres sklepu w Krakowie przy ul. Konecznego 6/5U, z wcześniejszym ustaleniem telefonicznie lub e-mailowo szczegółów dotyczących wysyłanego produktu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. Wysyłkę sprzętu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Kupujący każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się z jego treścią. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do sklepu drogą elektroniczną przez e-mail.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają i nie ograniczają praw i obowiązków konsumentów obowiązujących w Polsce. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.